Kappelli

Saint Paul NaxxarFil-lokalita' tan-Naxxar hawn ukoll numru ta' Kappelli mxerrda, fosthom dik tal-Kuncizzjoni li twaqqfet fis-Seklu 18; ta' Santa Lucija; ta' San Pawl tat-Targa; San Gwann Battista; San Gakbu Appostlu; Santa Marija tax-Xaghra; Santa Marija tal-Maghtab li nbniet fis-Seklu 18; tal-Lunzjata fis-Salini li hija tas-Seklu 16; u ta' San Gwann l-Evangelista u ta' Santa Marija ta' l-Angli f'Bahar ic-Caghaq.

Share!